ادبیات تبعید: "خون اژدها" تازه‌ترین رمان حسین دولت‌آبادی

کتاب "خون اژدها" تازه‌ترین رمان حسین دولت‌آبادی، نویسنده ایرانی ساکن پاریس از سوی نشر مهری منتشر شده است.

حسین دولت‌آبادی در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه با خواندن بخش‌هایی از این رمان درباره چگونگی نوشتن آن توضیح می‌دهد.

حسین دولت آبادی از سال ۱۹۸۹ عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید است و در این مدت چند دوره مسئولیت دبیری این کانون را بر عهده داشته است.

از این نویسنده تاکنون رمان‌های کبودان، « دو جلد»، «در آنکارا باران می‌بارد»، گُدار « سه جلد»، «باد سرخ»، «چوبین در»، زندان سکندر « سه جلد»، «دارکوب» و «مریم مجدلیه»  «قلعه ی گالپاها» ، مجموعه قص «ایستپانه باستیل» و نمایشنامه های  «آدم سنگی» و «قلمستان» منتشر شده است.

گوش کنید

دانلود کنید

dowlatabadi.net_rfi_10012018.mp3