زندان سکندر (سه جلد) خانة شیطان - جلد سوم

نویسنده : حسین دولت آبادی
ناشر : تنفس
فرانسه، پاریس
تاریخ انتشار : 2014

«شهاب برهان: بعد از خواندن رمان «زندان سکندر»، جای تردیدی نمی‌ماند که اثر تازه حسین دولت آبادی شاهکار وی و گواه اوج توانائی هنری و ادبی اوست. این اثر، رمان است، اما قصه و فسانه نیست؛ پرداختی خلاقانه و شیوا از زندگی هائی است که برای حسین دولت آبادی، عین رمان یا دست کم در خور پردازش رمانی بوده‌اند...»

رده بندی: 
ناشر: