زندان سکندر (سه جلد) جای پای مار - جلد دوم

نویسنده : حسین دولت آبادی
ناشر : تنفس
فرانسه، پاریس
تاریخ انتشار : 2014

«انسان تبعیدی و مهاجر، به همه‌چیز و حتا به لحن کلام میزبان و طرز نگاه او حساس و بدبین است، انسان تبعیدی و مهاجر انگار بر‌‌‌ سر سفره بیگانه‌ نشسته است و دستش به سختی به سفره دراز می‌شود، مدام از گوشه چشم صاحب‌خانه را می‌پاید و لقمه به سختی از گلویش پائین می‌رود.»

رده بندی: 
ناشر: