‎باد سرخ ، نگاهی به رمان باد سرخ اثر حسین دولت‌آبادی

"باد سرخ" اثر حسین دولت‌آبادی از جمله رمان‌هایی‌ست که انقلاب و نتیجه‌ی آن را دستمایه خود قرار داده است. حسین دولت‌آبادی نویسنده‌ای‌ست که به طور کلی مسائل جاری اجتماع محتوای تمامی آثارش را تشکیل می دهند. نخستین رمان او، "کبودان" که متأسفانه در شور و شوق انقلاب "جوانمرگ" شد و کم‌خواننده ماند، به زندگی مردمی می پردازد که به عشق کار از روستا کنده شده‌اند و در حاشیه "صنعت نفت" در جنوب کشور زندگی می کنند.

شهرزاد نیوز: داستان به روایتی، تاریخ هستی انسان است و تاریخ به قول جیمز جویس "کابوسی‌ست که من تلاش می کنم از آن بیدار شوم". ادبیات زندگی تراژیک انسان را به وی یادآور شده، می کوشد این موقعیت را همگانی کند.

در خلق یک داستان، عده‌ای از نویسندگان مرعوب واقعیت می شوند و از آن می گریزند، عده‌ای اما به موج‌خیزِ حادثه می روند، از آن روی بر نمی گردانند، و جهان سراسر ترس و اضطراب و دلهره‌ی موجود را پذیرفته، با داستانی کردن آن، به رویارویی با آن بر می خیزند.

انقلاب سال ۵۷ واقعیتی‌ست از هستی ما، از آن‌چه پشتِ سر گذاشتیم و آن‌چه که به عنوان حاصل، امروز به دامچاله‌ای در زندگی ما بدل شده است. در سال ۵۷ تمامی شور و شوق یک کشور در خیابان‌ها جاری شد اما نتوانست از دامنه آگاهی محدود آنان پا فراتر بگذارد. نتیجه چیزی شد که در هیأت "جمهوری اسلامی" دیدیم و هم اکنون نیز حضور آن را شاهدیم.

انقلاب و موضوع آن را تا کنون در تن تعداد زیادی از آثار داستانی دیده‌ایم و طبیعی‌ست که پس از این نیز تا سال‌ها خواهیم دید. نویسنده اگر نگاهی سنتی به جهان داشته باشد، وضع موجود را می پذیرد و جهان را ایستا می بیند. نویسنده مدرن اما می کوشد تا تفسیری دینامیک از جهان و روابط انسان‌ها در آن ارایه دهد. چنین نویسنده‌ای سعی می کند تا جهانی را توصیف کند که ما در شکل بخشیدن به آن نقش داریم، جهانی که به نوبه خویش ما را نیز شکل می دهد. او واقعیت‌های پیچیده جهان کنونی را ژرف می کاود تا ما را در برابر موقعیتی قرار دهد که تکلیف خویش با جهان آشکار کنیم.

"باد سرخ" اثر حسین دولت‌آبادی از جمله رمان‌هایی‌ست که انقلاب و نتیجه‌ی آن را دستمایه خود قرار داده است. حسین دولت‌آبادی نویسنده‌ای‌ست که به طور کلی مسائل جاری اجتماع محتوای تمامی آثارش را تشکیل می دهند. نخستین رمان او، "کبودان" که متأسفانه در شور و شوق انقلاب "جوانمرگ" شد و کم‌خواننده ماند، به زندگی مردمی می پردازد که به عشق کار از روستا کنده شده‌اند و در حاشیه "صنعت نفت" در جنوب کشور زندگی می کنند. "در آنکارا باران می بارد" زندگی ایرانیانِ از کشور گریخته‌ای‌ست که در ترکیه آواره‌اند و زندگی تازه‌ای را جستجوگرند. رمان سه‌جلدی "گُدار" که فکر می کنم با 1470 صفحه حجیم‌ترین رمان فارسی در خارج از کشور باشد، نیز به تب و تاب زندگی، یأس، عصیان و مبارزه‌ی نسلی می پردازد که پیش از انقلاب شکل می گیرد و راه به انقلاب می برد.

"باد سرخ" حکایتِ زندگی، مبارزه و آوارگی دختری‌ست که "صحرا" نام دارد. دختری دانشجو که در بیمارستان روانی کار می کند و پس از انقلاب تحتِ تأثیر دایی چریکِ خویش که در روزهای انقلاب سرانجام پس از هشت سال، از زندان آزاد شده بود، به ستاد چریک‌ها راه می یابد و زمانی کوتاه همراه آنان در سیاست فعال می شود.

اسد سیف، ٣١ فروردین ١٣٨٩